fbpx

Čo znamená prms?

Priestorový meter sypaný (prms):

1prms predstavuje kocku o rozmere 1m x 1m x 1m naplnenú sypaným drevom. Táto jednotka sa pri predaji palivového dreva používa najčastejšie. Ide o najpresnejšiu jednotku paliva. Pri rôznom nasypaní palivového dreva vznikne rozdiel s presnosťou len ± 5 %. (Drevené polienka sú do auta nasypané mechanický čelným nakladačom alebo pásovým dopravníkom.
Nie je možné palivové drevo nasypať v náš respektíve zákazníkov prospech). 

1prms ≐ 0,7prm

Priestorový meter ukladaný (prm):

1prm predstavuje kocku o rozmere 1m x 1m x 1m naplnenú ukladaným drevom s minimálnymi medzerami medzi jednotlivými polenami.

1prm ≐ 1,4prms

Rozdiel priestorový meter sypaný a priestorový meter ukladaný

Nižšie je znázornená ukážka krabice o rozmere 1m * 1m *1m, v ktorej je palivové drevo nasypané. V kocke je teda po výpočte 1prms dreva (priestorový meter sypaný). Keď tento 1prms dreva v kocke naukladáme, naplníme kocku s podstavou 1m * 1m do výšky 0,7m. V prepočte teda máme 0,7prm dreva (priestorového metra ukladaného).

1prms dreva (priestorový meter sypaný) = 0,7prm dreva (priestorový meter ukladaný)