fbpx

Podmienky súťaže 

Organizátor Súťaže:

Palivové Drevo Tvrdošín

Obchodné meno:

Palivové Drevo Tvrdošín

Sídlo:

Tvrdošín, Urbárska píla

IČO:

51 703 149

DIČ:

1122929181

Zapísaný v registri:

26.4.2018

Termín konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční v období od 9.7.2020 do 1.9.2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť iba ten ktorý má bydlisko na Orave.

Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže bol fanúšikom našej stránky na facebooku a nech napíše do komentáru čím kúria.

Výhrou v súťaži je Palivové drevo v hodnote 250€ podľa vlastného výberu. 

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre:

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou náhodného výberu jedného z komentárov. 

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 48 hodín a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

Spôsob odovzdania výhry :

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Preprava k výhercovi bude na náklady organizátora.

Ochrana osobných údajov:

Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov

Záverečné ustanovenia:

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. 

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 
V Tvrdošíne dňa 9.7.2024